Tell, Czerwona Torebka, Merlin.pl  

Tell i Czerwona Torebka nie doszły do porozumienia ws. transakcji nabycia przez Tell 100% akcji Merlin.pl i odstąpiły od jej realizacji, podały spółki. >>>>

Grupa AmRest 

Sprzedaż Grupy AmRest Holdings SE wyniosła 861,1 mln zł w III kw. 2015 roku, co stanowiło 12,5-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 16,8%, podała spółka na podstawie wyników wstępnych zawierających „pewne szacunki" wynikające ze specyfiki w obszarze rozliczeń kosztów łańcucha dostaw. >>>>  

7R Logistic 

Spółka 7R Logistic wyemitowała obligacje serii PLN1 o wartości nominalnej 3 mln zł. Obligacje zostały objęte w całości przez spółkę zależną od emitenta, podała 7R Logistic. "Spółka 7R Logistic S.A. wyemitowała 60 obligacji imiennych serii PLN1 o następujących parametrach: dniem emisji obligacji jest dzień 15 października 2015 roku, (...), obligacje wyemitowane zostały w trybie oferty niepublicznej (prywatnej), wartość nominalna jednej obligacji jest równa cenie emisyjnej obligacji i wynosi 50 000 zł. łączna wartość nominalna obligacji serii PLN1 wynosi 3 000 000,00 zł, łączna cena emisyjna wszystkich obligacji serii PLN1 wynosi 3 000 000,00 zł, obligacje wyemitowane zostały w formie dokumentu, obligacje nie są zabezpieczone, celem emisji obligacji serii PLN1 jest sfinansowanie bieżącej działalności spółki. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy, dzień wykupu ustalony został na 14.10.2016" - czytamy w komunikacie.  Obligacje serii PLN1 nie są ani nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. ani na rynku regulowanym, ani w alternatywnym systemie obrotu, podano również.

Magellan 

Magellan podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem działalności, w tym m.in. poszukiwaniu inwestora strategicznego lub zawarciu aliansu strategicznego, podała spółka. Doradzać będzie jej Pekao Investment Banking. >>>>  

Wikana 

Wikana otrzymała pozwolenie na użytkowanie III etapu Osiedla Marina w Lublinie, obejmującego 48 mieszkań, podała spółka. Tym samym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w obiektach, dla których Wikana uzyskała w tym roku pozwolenia na użytkowanie, wzrosła o 2,4 tys. m2 do 14,5 tys. m2. "Wpływy ze sprzedaży lokali w trzecim budynku na Osiedlu Marina będą mogły być zaksięgowane jako przychody w rachunku zysków i strat począwszy od IV kwartału 2015 roku. Tak wynika z zasad rachunkowości, które obowiązują Wikanę (zgodnie z nimi przychody ze sprzedaży mieszkań można księgować dopiero po przekazaniu lokali klientom, a więc po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu i zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu)" - czytamy w komunikacie.

MCI Management 

MCI Management zawarł z Erste Securities Polska oraz Erste Group Bank AG umowę o świadczenie usług związanych z organizacją emisji do 200 tys. obligacji przez spółkę oraz o subskrypcję obligacji, podała spółka. Cena emisyjna obligacji wynosi 1 000 zł, co oznacza maksymalną wartość emisji wysokości 200 mln zł. >>>> 

Fundusz MCI.EuroVentures - należący do MCI Management - ogłosił przymusowy wykup akcji e-Cardu po 4 zł za sztukę. Przymusowym wykupem objętych jest 1 017 323 akcji, spółki stanowiących 9,67% udziałów w kapitale i głosach. >>>>  

Groclin 

Groclin podpisał list intencyjny z Recaro Automotive o nominacji na produkcję seryjną poszyć foteli samochodowych do samochodu Ford Focus ST, przez co najmniej 5 lat. Roczna wartość tego projektu szacowana jest na poziomie ok. 4,5 mln euro, podała spółka. >>>> 

Kino Polska 

Kino Polska TV (KPTV) i Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "Piksel" będą wspólnie ubiegać się o koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym, oraz w przypadku uzyskania koncesji, wspólnie rozwijać taki kanał, podała spółka.  >>>> 

Orange Polska 

Orange Polska wylicytował w przeprowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) aukcji oferty na 2 bloki o szerokości 5 MHz w paśmie 800 MHz oraz 3 bloki o szerokości 5 MHz w paśmie 2 600 MHz, podała spółka. Łączna cena za wszystkie bloki wynosi 3 168 mln zł. >>>>  

Tauron 

RSG - spółka zależna Taurona Polska Energia - zawarła ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) przedwstępną warunkową umowę nabycia oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach oraz porozumienie z organizacjami związkowymi w kopalni, podał Tauron. RSG pod nazwą Nowe Brzeszcze Grupa Tauron zostanie włączone do spółki Tauron Wydobycie. >>>>  

Serinus 

Średnia produkcja Serinus Energy przypadająca na udziały operacyjne spółki wyniosła ok. 4 078 boe/d w III kwartale br., co stanowi 2-proc. wzrost w stosunku do 3 993 boe/d uzyskanych w II kwartale br. , podała spółka. >>>>  

Orbis  

Hotel Ibis Styles Aurora w Kłajpedzie dołączy do grupy hotelowej Orbis w grudniu br. jako pierwszy hotel w tym mieście, podał Orbis. >>>>  

Comarch 

Comarch liczy na wdrożenia projektów "smart city" m.in. w Polsce w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), poinformował kierownik projektów w Comarchu Paweł Wnętkowski. >>>>  

Atal 

Atal wprowadził do sprzedaży 205 mieszkań oraz 13 lokali handlowo-usługowych w trzecim etapie osiedla Oaza Wilanów w Warszawie, podała spółka. "Oaza Wilanów III składać się będzie z czterech budynków, które będą komponować się z pozostałymi etapami osiedla. Ta część inwestycji zlokalizowana będzie najbliżej skrzyżowania alei Rzeczypospolitej z aleją Wilanowską. W czteropiętrowych obiektach znajdzie się 205 funkcjonalnych mieszkań o powierzchniach od 34,30 do 108,44 m2 i układach od 2 do 4 pokoi. (...) Na terenie Oazy Wilanów III powstanie również 13 lokali handlowo-usługowych, które pozwolą na szybkie załatwienie codziennych spraw. Będą one zlokalizowane od strony alei Rzeczypospolitej" - czytamy w komunikacie.

Poczta Polska, PKN Orlen 

Poczta Polska rozszerza współpracę z Dazumi - operatorem Stacja z Paczką na stacjach paliw PKN Orlen - włączając do niej usługi paczkowe i kolejny serwis kurierski, poinformował dyrektor zarządzający sprzedażą w Pionie Klienta Biznesowego w Poczcie Polskiej Sławomir Żurawski. >>>>  

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC

E-Wierzyciel.pl - operator internetowej giełdy wierzytelności z grupy Kancelaria Prawna-Inkaso WEC - zawarł umowę stałej współpracy z firmą Euleo na dochodzenie przez tą spółkę wierzytelności publikowanych na portalu www.gielda-dlugow.net, a efektem tych działań będzie zwiększenie przychodów Grupy WEC, poinformował prezes Kancelarii Prawnej-Inkaso WEC Remigiusz Brzeziński.

Polnord  

Polnord wykupił przedterminowo w celu umorzenia wszystkie obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 24 mln zł, podała spółka. Obligacje te zostały wyemitowane w dniu 24 października 2012 r., z terminem zapadalności w dniu 24 października 2015 r., czytamy w komunikacie.

Budimex 

Oferta konsorcjum Budimeksu (lider, 95% udziału) i Ferrovial Agroman, warta 153,22 mln zł netto, została uznana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) za najkorzystniejszą w przetargu na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Niedoradz - Nowa Sól Południe, podała spółka. >>>>  

Herkules 

Herkules może w tym roku wypracować przychody ze sprzedaży rzędu 140-150 mln zł, a w przyszłym roku zwiększyć wypłatę dywidendy, poinformował prezes spółki Grzegorz Żółcik. >>>>  

Enea, LW Bogdanka  

Enea otrzymała decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyrażającą zgodę na przejęcie kontroli nad Lubelskim Węglem Bogdanka, podał Dom Maklerski Banku Handlowego, pośredniczącyc w wezwaniu Enei na akcje Bogdanki. >>>>  

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) w III kwartale br. sprzedało 4,09 mld m3 gazu ziemnego wobec 3,55 mld m3 w analogicznym okresie ub.r. Sprzedaż gazu ziemnego w pierwszych 9 miesiącach 2015 r. wyniosła 16,62 mld m3 wobec 11,81 mld m3 rok wcześniej, podała spółka.>>>>