"Nowe terminy oferty publicznej zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia powyższego aneksu" - czytamy w komunikacie. 

Lokum Deweloper ustalił wcześniej cenę maksymalną w ofercie publicznej akcji na 20 zł. Oferta miała objąć do 5 mln akcji nowej emisji, która miała przynieść spółce - według wcześniejszych deklaracji - ok. 97 mln zł netto. 

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od grudnia 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst.