Porozumienie wynegocjowano w lipcu. W ostatnich dniach za jego przyjęciem opowiedział się irański parlament, a także religijna Rada Strażników. Teraz ostateczną zgodę wyraził ajatollah Ali Chamenei. Na jego stronie internetowej pojawił się nakaz wprowadzenia ugody w życie. W liście do prezydenta Iranu Chamenei pisze jednak, że jego kraj zatrzyma złoża wzbogaconego uranu, do czasu rozwiązania niektórych szczegółowych kwestii.

Porozumienie z lipca zakłada, że rząd w Teheranie ograniczy program atomowy i wpuści do ośrodków nuklearnych międzynarodowych inspektorów. W zamian za to światowe mocarstwa zgodziły się złagodzić utrzymywane do tej pory dotkliwe sankcje.

Chamenei wykluczył jednocześnie poprawę stosunków z Zachodem.