"Debiut Presspubliki na giełdzie, pod nazwą Gremi Media, planowany jest w I połowie przyszłego roku, wcześniej odbędzie się pre-IPO" - powiedział Hajdarowicz "Rzeczpospolitej".

Presspublica jest teraz w procesie przekształcania w spółkę akcyjną i przygotowuje prospekt emisyjny w związku z planowana ofertą publiczną.

Aktualnie we współpracy z renomowanymi doradcami Altium i PwC kontynuowane są rozmowy z inwestorami finansowymi, którzy mieliby objąć 10-30% istniejących akcji Presspubliki w ramach pre-IPO. Według gazety, pozostaje do ustalenia, czy przyszłoroczna oferta publiczna będzie obejmować tylko istniejące papiery, czy także akcje nowej emisji.

"Spodziewamy się złożenia dokumentu w KNF w I kwartale, tak by w II kwartale 2016 r. oferta się odbyła" - powiedział Hajdarowicz, kontrolujący mediową spółkę m.in. przez notowane już KCI.

"Rz" ocenia, że wartość godziwa inwestycji długoterminowych Presspubliki to prawie 300 mln zł, najważniejszym aktywem jest Gremi Business Communication - wydawca m.in. „Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Według wcześniejszych deklaracji Presspublica miałaby konsolidować rynek mediów w Polsce.

"Nie wykluczamy, że IPO będzie towarzyszyć emisja akcji. Wszystko zależy od potrzeb kapitałowych Presspubliki i planu inwestycyjnego przedstawionego przez zarząd" - zadeklarował Hajdarowicz.

Presspublica wkrótce zmieni nazwę na Gremi Media. Na giełdzie jest już spółka funkcjonująca pod tym szyldem, ale w czwartek został on zmieniony przez walne zgromadzenie na Gremi Inwestycje. Docelowo ta firma zostanie wchłonięta przez KCI. Na razie ujednolicono władze spółek - te same osoby zasiadają w zarządach i radach nadzorczych.

"Rz" przypomina, że pierwotnie to przez Gremi Media Presspublika miała wejść na GPW. Emisję na przejęcie zablokowało jednak dwóch akcjonariuszy indywidualnych, stosując szantaż korporacyjny - spółka będzie dochodzić od nich odszkodowania.