Wynik EBITDA przekroczył poziom 12,6 mln zł i był o 37% wyższy niż rok wcześniej, zaś przychody wzrosły o 18% r/r i wyniosły 70,9 mln zł. Wyniki za trzeci kwartał uwzględniają dane przejętej w lipcu tego roku Cynkowni Wieluń.

"Wyniki za trzeci kwartał świadczą o słuszności obranego przez zarząd kierunku rozwoju spółki. Działania restrukturyzacyjne i optymalizacyjne zaczynają dawać zamierzone efekty. Obecnie skupiamy się na maksymalizacji generowanych przepływów finansowych" - powiedział Relidzyński, cytowany w komunikacie.

Znacząca poprawa wyników spółki jest efektem przeprowadzonej w latach 2014-2015 restrukturyzacji, w wyniku której FAM GK wycofała się z działalności w segmentach tkanin technicznych oraz konstrukcji stalowych, koncentrując się na obszarze cynkowniczym, podkreślono w materiale. W czerwcu 2014 r. nastąpiła sprzedaż akcji spółki Stradom (tkaniny techniczne), a w grudniu tego samego roku likwidacja zakładu Metalplast Oborniki (konstrukcje stalowe).

W lipcu 2015 r. FAM GK zakupiła 100% udziałów w Cynkowni Wieluń, a we wrześniu walne zgromadzenie akcjonariuszy wyraziło zgodę na połączenie spółek. W wyniku transakcji pozycja FAM GK na polskim rynku usług cynkowniczych uległa dodatkowemu wzmocnieniu - spółka posiada obecnie cztery zakłady zlokalizowane w centralnej i zachodniej części Polski.

"Przejęcie Cynkowni Wieluń pozwoliło nam dodatkowo zwiększyć zasięg działalności. Jednocześnie pomiędzy zakładami nawiązują się liczne synergie, co będzie miało wpływ na nasze wyniki operacyjne" - wskazał Relidzyński.

FAM GK działa na rynku usług zabezpieczania antykorozyjnego elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe. FAM GK szacuje, że posiada ok. 10% udziałów w polskim rynku usług cynkowniczych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW