Rekomendację sporządzono przy kursie wynoszącym 36,32 zł, zaś w czwartek około godziny 9:50,  za akcję spółki płacono 34,85 zł po spadku o 0,57% od ostatniego zamknięcia.

Broker szacuje, że zysk netto AB spadnie do 67,8 mln zł w roku finansowym 2015/2016, przy wzroście przychodów do 7 064,9 mln zł.