Zysk operacyjny wyniósł 4,45 mln zł wobec 5,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,46 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 25,89 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 10,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w porównaniu z 10,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 65,38 mln zł w porównaniu z 67,04 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 10,55 mln zł wobec 10,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest liderem wśród krajowych producentów i dostawców rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.