Zysk operacyjny wyniósł 27,35 mln zł wobec 24,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 154,77 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 156,44 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 44,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 420,55 mln zł w porównaniu z 414,54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 27,7 mln zł wobec 23,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. Śnieżka zadebiutowała na GPW.