Eksport towarów z Polski wzrósł we wrześniu br. o 4,1 proc. r/r do 15 059 mln euro, zaś import wzrósł o 5,8 proc. r/r do 14972 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 87 mln euro wobec 188 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i 313 mln euro nadwyżki przed rokiem.

Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, we wrześniu odnotowaliśmy dodatnie saldo handlowe na poziomie (średnio) 299,8 mln euro.

"Oszacowana wartość eksportu towarów, we wrześniu 2015 r., wyniosła 63,5 mld zł, a importu 63,1 mld zł. Eksport towarów wzrósł o 2,9 mld zł, tj. o 4,8%, natomiast import towarów zwiększył się o 3,8 mld zł, tj. o 6,5%. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,4 mld zł i, w porównaniu do września 2014 r., pogorszyło się o 0,9 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Coraz większy eksport do Niemiec

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 10,9% r/r i wyniósł 35,66 mld euro w okresie styczeń-wrzesień br., zaś import w tym czasie wzrósł o 7,2% r/r do 29,3 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Dodatnie saldo wyniosło 26 472 mln zł (7 132,2 mln USD, 6 357,3 mln euro) wobec 20 115 mln zł (6 578,9 mln USD, 4 817,1 mln euro) w analogicznym okresie ub. roku." - czytamy w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z okresem styczeń-wrzesień ub. roku. o 0,9 pkt proc. i wyniósł 27,1%, a w imporcie wzrósł o 0,6 pkt proc. do 22,6%.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,6% (w tym UE 79,3%), a w imporcie - 66,3% (w tym UE 59,5%) wobec odpowiednio 84% (w tym UE 77,3%) i 65,6% (w tym UE 59%) w analogicznym okresie ub. roku.

Po dziewięciu miesiącach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Holandii, Hiszpanii, Włoch, Czech, Wielkiej Brytanii, Niemiec, na Węgry, do Francji i Szwecji, a importu – z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, Francji, Czech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i Włoch. Spadek eksportu, jak i importu odnotowano w obrotach z Rosją.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66% eksportu ogółem i 65,9% importu ogółem (wobec odpowiednio 65,4% i 67,1% przed rokiem).

Eksport na Ukrainę

Eksport polskich towarów na Ukrainę zmniejszył się o 25,7% r/r do 2 320,3 mln USD w okresie styczeń-wrzesień br., do Rosji - odnotował spadek o 41,1% r/r do 4 280,2 mln USD, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczony w euro, polski eksport na Ukrainę zmniejszył się w tym okresie o 8,9% r/r i wyniósł 2 083,6 mln euro, a do Rosji - o 28% do 3 835,7 mln euro, podano w komunikacie.

"Po trzech kwartałach br. Ukraina zajmowała osiemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste drugie - w imporcie (w analogicznym okresie ub. roku odpowiednio czternaste i dwudzieste pierwsze miejsce)" - czytamy w komunikacie.

Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,3 pkt proc. i wyniósł 1,6%, a w imporcie - o 0,1 pkt proc. i wyniósł 0,9%.

Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z okresem styczeń - wrzesień ub. roku o 1,4 pkt proc. i wyniósł 2,9%, w imporcie był niższy o 3,1 pkt proc. i stanowił 7,8%.

>>> Czytaj też: Wildstein: Polska powinna zostać przeorana