Najwięcej - niemal 35% Ukraińców - uważa, że wojsko powinno prowadzić operację antyterrorystyczną aż do pełnego odzyskania kontroli nad Donbasem. Jedna piąta respondentów skłonna jest widzieć Donbas w granicach Ukrainy, ale po przyznaniu mu specjalnego statusu. Również około jednej piątej jest zdania, że zajęte przez separatystów terytoria należy oddzielić od Ukrainy.

Zdecydowana większość spośród tych Ukraińców, którzy woleliby, aby Donbas nie wchodził w skład ich państwa, nie chciałaby, aby zajęte obecnie przez separatystów obwody wpływały na politykę Kijowa. Jako powód oddzielenia Donbasu wskazywana jest też niezgoda na korzystanie przez mieszkańców Doniecka i Ługańska z dotacji z ukraińskiego budżetu. Ponad jedna trzecia Ukraińców jako największe zagrożenie dla stabilności swojej ojczyzny wskazuje zamrożenie konfliktu w Donbasie i pozostawienie nieszczelnej granicy z separatystycznymi obwodami.

>>> Czytaj też: Moskwa straci wpływy z tranzytu. Azjatyckie i europejskie firmy transportowe chcą omijać Rosję