Na takim stanowisku stoi Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gminy twierdzą, że się tego nie spodziewały i że zostały wprowadzone w błąd przez zarząd komisaryczny SK Banku i BFG, bo kilka miesięcy temu obie instytucje miały przedstawiać inną interpretację.

– Na spotkaniach z zarządem komisarycznym powołanym przez KNF byliśmy informowani, że każda jednostka organizacyjna posiadająca NIP i REGON będzie traktowana przy wypłacie środków gwarantowanych jak oddzielny klient – mówi wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki. Wójt Ząbek twierdzi, że podobną interpretację uzyskał w BFG, do którego zatelefonował jeszcze we wrześniu. – Rozmowa była nagrana. Pod koniec listopada rozmawiałem z prezesem BFG, który odsłuchał nagranie i przyznał, że mogliśmy mieć wrażenie takiej interpretacji – mówi burmistrz Ząbek Robert Perkowski.

Gmin mają żal do KNF, że nie przedstawiła im rzeczywistej sytuacji banku. – Na spotkaniach z gminami zarząd komisaryczny uspokajał nas, mówiąc, że podejmowane są działania naprawcze, a nawet proszono, aby nie wycofywać lokat, gdyż nasz przykład może spowodować odpływ klientów – mówi wójt Wieliszewa.

Poseł PiS Jacek Sasin zarzuca zarządowi nieetyczne postępowanie. – Zarząd zapewniał klientów samorządowych, że nie ma niebezpieczeństwa dla ich pieniędzy. Informacja o upadłości banku pojawiła się kilka tygodni później – mówi DGP.

– Potwierdzam, że był apel o niewycofywanie depozytów, ale nasza wiedza była wówczas taka, że w banku jest kryzys płynnościowy. Nie mieliśmy wtedy wiedzy dotyczącej rzeczywistej kondycji banku i jego niewypłacalności. Niemniej depozyty samorządowe były wycofywane – dowodzi zarządca komisaryczny SK Banku Paweł Pawłowski. – Było tylko jedno spotkanie (z gminami – red.), a nie wiele spotkań. Nie mogę potwierdzić, że na spotkaniu my jako zarząd komisaryczny interpretowaliśmy przepisy dotyczące gwarancji depozytów – dodaje.

Według informacji przekazanych przez KNF problem dotyczy kilku gmin, w tym Tłuszcza, Ząbek i Zielonki. A także Wieliszewa, na którego konta dwa dni przez zawieszeniem działalności banku wpłynęło 2,3 mln zł środków unijnych.

>>> Czytaj też: Czy wszyscy stracimy na upadłości SK Banku?