Strony umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe oraz Hawe Telekom nadal uważają jej postanowienia za w pełni obowiązujące i pozostają w aktywnym procesie restrukturyzacji zadłużenia tej grupy, wynika z komunikatu Hawe.

"Pomimo niespełnienia się warunków zawieszających […] w terminie do dnia 1 grudnia 2015 roku, strony umowy ramowej uważają jej postanowienia za w pełni obowiązujące i pozostają w aktywnym procesie restrukturyzacji zadłużenia grupy kapitałowej Hawe, a także na bieżąco akceptują zmieniające się warunki restrukturyzacji jej zadłużenia, wypracowane w procesie negocjacji z wierzycielami grupy kapitałowej Hawe, m. in. warunki restrukturyzacji zadłużenia poprzez emisję obligacji" - czytamy w komunikacie.

Do 1 grudnia nie zaistniały zdarzenia powodujące rozwiązanie umowy ramowej, zaznaczono w komunikacie.

Na początku listopada Hawe i Hawe Telekom (jako dłużnicy), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Alior Bank (jako wierzyciele) oraz Mediatel zawarli umowę ramową dotyczącą warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe i Hawe Telekom. Zgodnie z treścią umowy, z chwilą zawarcia przyszłej umowy restrukturyzacyjnej, termin spłaty wierzytelności przysługujących wierzycielom zostanie wyznaczony do 30 września 2016 r.

Hawe informowało również o zawarciu z Central Fund of Immovables listu intencyjnego w sprawie finansowania spłaty zadłużenia grupy kapitałowej.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.