W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 12,17 zł. We wtorek na zamknięciu kurs wynosił 12,8 zł. 

Analitycy DM BOŚ prognozują, że w 2015 r. zysk netto spółki wyniesie 51,2 mln zł,  przy przychodach na poziomie 1 322,7 mln zł.