Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5 proc., stopa depozytowa - 0,5 proc., a stopa redyskonta weksli - 1,75 proc., podano w komunikacie.

Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

Analitycy bankowi spodziewali się, że zmiany poziomu stóp procentowych może wprowadzić dopiero RPP w nowym składzie, zmienionym w pierwszych miesiącach 2016 r. Według "minutes" z ostatniego posiedzenia Rady, część jej członków nie wykluczała potrzeby ich niewielkiego obniżenia w najbliższych miesiącach. Z kolei prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka uznał ostatnio, że obniżka stóp byłaby niewłaściwa, choć nie byłaby katastrofą.

O godz. 16:00 odbędzie się konferencja prasowa RPP.

>>> Czytaj też: Stopy procentowe wzrosną. Najbardziej ucierpią klienci banków