"Rozpoczynamy pokrywanie Polenergii z rekomendacją kupuj i ceną docelową 44 zł. Nasza wycena implikuje 60% potencjału wzrostu uwzględniając jedynie obecne aktywa, NPV 340MW farm on-shore w systemie aukcyjnym, na których wybudowanie pozwoli bilans i sprzedaż pozostałych 390MW farm on-shore z 60% dyskontem do NPV w 2018 roku" – czytamy w raporcie.

We wtorek ok. godz. 16:20 za akcję Polenergii płacono 28,9 zł po wzroście o 0,07% wobec ostatniego zamknięcia.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 73 mln zł w 2015 r. przy przychodach na poziomie 2,69 mld zł.