Ciech 

Moody's Investors Service podniosła rating Ciechu do Ba3 z B1, podała spółka. Perspektywa ratingu jest pozytywna. >>>>

Sygnity 

Sygnity zawarło umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na utrzymanie, rozwój i modernizację aplikacji, podała spółka. Wartość umowy to maksymalnie 31,88 mln zł brutto. >>>>  

Pfleiderer Grajewo 

Pfleiderer Grajewo ustalił cenę ostateczną nowych akcji na 24 zł za jedną sztukę (wobec wcześniej wyznaczonego przedziału 24-26 zł) oraz liczbę akcji na 15 077 007 (wobec planowanych 15,1-19 mln nowych akcji), podała spółka. Pfleiderer oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 362 mln zł wobec 490 mln zł zakładanych wcześniej.>>>>  

Skarbiec TFI 

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 14 030,7 mln zł, według stanu na dzień wyceny 30 listopada 2015 r., podało towarzystwo. Aktywa te miały wartość 14 189,2 mln zł na koniec października. >>>> 

Robyg 

Zarząd GPW na wniosek Robyg zawiesi, poczynając od 8 grudnia br. obrót obligacjami na okaziciela serii J spółki na Catalyst w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, podała spółka. "W związku z powyższym, zlecenia maklerskie na w/w obligacje przekazane do alternatywnego systemu obrotu a nie zrealizowane do końca dnia 7 grudnia 2015 (włącznie) roku tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu, natomiast zlecenia maklerskie w okresie zawieszenia nie będą przyjmowane" - czytamy w komunikacie.

Czerwona Torebka

Herlitz sp. z o.o. i Żanna Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Perfect Eye Optic Żanna Nowak, złożyli wnioski o upadłość obejmującą likwidację majątku Merlin.pl, podała Czerwona Torebka - właściciel spółki. >>>>  

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper zdecydował o emisji do 30 000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka. "Spółka wyemituje nie więcej niż 30 000 obligacji serii B o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30 000 000,00 zł" - czytamy w komunikacie. Obligacje serii B nie będą zabezpieczone, podano także.

Pelion, Pharmenie 

Pelion - główny akcjonariusz Pharmeny - nabył 2 000 akcji spółki i tym samym zwiększył swój udział w jej kapitale do 45,94%, podała Pharmena.>>>>  

Larq 

Synergic - spółka zależna Larq - otrzymała w dniu 2 grudnia 2015 roku pisemne zlecenie od domu mediowego z siedzibą w Warszawie na łączną kwotę 5,23 mln zł netto (6,43 mln zł brutto), poinformował Larq. "Przedmiotem zlecenia jest przeprowadzenie kampanii reklamowej dla klienta z branży bankowej na nośnikach outdoorowych. Kampania ma zostać przeprowadzona w kilku miastach w Polsce w okresie kwiecień - listopad 2016 roku, przy czym kontrakt może ulec wydłużeniu lub skróceniu na wyraźne życzenie klienta, w przypadkach związanych z warunkami pogodowymi. Synergic udziela gwarancji wyłączności kategorii bankowej na cały okres kampanii we wszystkich miastach" - czytamy w komunikacie.

PGE 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła umowę kredytową o wartości 500 mln zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podała spółka. >>>>  

Prairie Mining Limited

PD Co - polska spółka zależna australijskiego Prairie Mining Limited - chce do końca przyszłego roku złożyć wniosek o koncesję wydobywczą na Lublin Coal Project, poinformował prezes Janusz Jakimowicz. >>>>  

Krynica Vitamin 

Cena emisyjna akcji w pierwotnej ofercie publicznej spółki Krynica Vitamin została ustalona na 12,25 zł za akcję, podała spółka. Oznacza to, że wartość oferty publicznej ponad 1,5 mln akcji nowej emisji wyniesie blisko 20 mln zł brutto. >>>>  

PGNiG

Skarb Państwa powołał Piotra Woźniaka w skład rady nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. >>>>  

CD Projekt 

Gra autorstwa polskiego CD Projekt Red została doceniona na świecie. Podczas Global Games Awards trzeci „Wiedźmin” zgarnął aż trzy nagrody, w tym najbardziej prestiżową – gra roku 2015 r.>>>> 

Cognor  

Standard & Poor's Ratings Services (S&P) obniżył długoterminowy rating korporacyjny Cognor do CC z CCC+ i podtrzymał rating krótkoterminowy na poziomie C. Perspektywa jest negatywna, podała agencja. Jednocześnie S&P obniżył rating obligacji senior notes zapadających w 2020 r. o wartości 100 mln euro do CC z CCC+ i obniżył rating obligacji podporządkowanych o wartości 25 mln euro, zapadających w 2021 r. do C z CCC-.>>>> 

Alior Bank 

Alior Bank wyemitował 150 000 obligacji serii I o łącznej wartości 150 mln zł i 33 500 obligacji serii I1 o łącznej wartości nominalnej 33,5 mln zł, podała instytucja. Cena emisyjna w obu przypadkach jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 000 zł za sztukę. Papiery zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji własnych Alior Banku. "Oprocentowanie obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M plus stała marża w wysokości 3,35%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 6 grudnia 2021 r." - czytamy w komunikacie. Intencją banku jest wprowadzenie obligacji do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

Milestone Medical Inc.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Milestone Medical Inc. z siedzibą w Livingston w związku z ofertą publiczną do 3 200 000 akcji zwykłych oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym do 25 200 000 akcji zwykłych>>>> 

Gino Rossi 

Gino Rossi obniżyło prognozę tegorocznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży bez sprzedaży materiałów (z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych) do 2560260 mln zł z oczekiwanych wcześniej 276 mln zł oraz wyniku EBITDA - do 20-22 mln zł z odpowiednio 27 mln zł, podała spółka. >>>>  

Vistal 

Grupa Vistal podpisała umowę na wykonanie i montaż konstrukcji nośnej mostu, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek pododcinek B (węzeł Ostróda Północ – węzeł Ostróda Południe)", za 71,6 mln zł brutto, podał Vistal. >>>>  

Wittchen 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchen wyniosły 18,9 mln zł w listopadzie br. i były wyższe o 7% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. >>>>