"Nabycie nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu stanowi realizację celów emisji akcji serii C emitenta, wskazanych w prospekcie. Na nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i usługami" - czytamy w komunikacie.

14 grudnia 2015 r. kupujący zapłacił sprzedającemu kwotę 9,5 mln zł netto. Kwota 0,5 mln zł netto zostało zapłacone sprzedającemu w dniu zawarcia umowy przedwstępnej, podano również.

Spółka zadebiutuje dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od grudnia 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst.