Rekomendacja została wydana przy kursie akcji 7,14 zł. W środę na zamknięciu notowań za akcję GTC płacono 6,55 zł, po spadku kursu o 3,53% od poprzedniego zamknięcia.

"Obniżamy rekomendację z 'kupuj' do 'trzymaj' dla akcji GTC z ceną docelową w perspektywie 12 miesięcy na poziomie 7,14 zł. GTC przeszedł w ciągu ostatniego roku głęboką restrukturyzację. Urealniono wycenę aktywów spółki, i sprzedano część portfela generującą straty. Przeprowadzona emisja akcji, w wyniku której uzyskano ponad 130 mln euro pozwoliła na realizację strategii: zakup nieruchomości generujących czynsze oraz rozpoczęcie budowy nowych projektów- Galerii Północnej, oraz biurowców w Łodzi i Belgradzie. Obecnie spółka notowana jest na poziomie P/BV 1,2, co w dużym stopniu oddaje już potencjał rozwoju na najbliższe 2 lata" - czytamy w raporcie.

Analitycy DM PKO BP prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 46 mln euro w 2015 r. przy 124 mln euro przychodów.