Kopex Machinery jako lider konsorcjum zawiązanego z Famurem dostarczy 167 sztuk nowych ścianowych sekcji obudów zmechanizowanych oraz nowy przenośnik zgrzebłowy podścianowy z kruszarką i urządzeniem przekładowym do KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice za ponad 74 mln zł brutto.

"Ponadto Kopex samodzielnie zajmie się modernizacją rynnociągu przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu RYBNIK-850 oraz remontem przenośnika podścianowego zgrzebłowego GROT-750 dla KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia. Kontrakty modernizacyjne wyniosą niemal 7 mln zł brutto" – czytamy w komunikacie.

Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne – Maszyny Górnicze wygrały natomiast przetarg na najem kombajnu ścianowego typu KSW-880EU/1kV dla JSW. Kontrakt najmu po negocjacjach wnosi ponad 1,8 mln zł brutto.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2014 r. spółka odnotowała 1,43 mld zł skonsolidowanych przychodów.