W dniu wydania rekomendacji kurs akcji LPP wynosił 5 350 zł. W poniedziałek około godziny 10:10 za akcję płacono 5 690 zł po wzroście kursu o 1,97% wobec ostatniego zamknięcia.

"Uważamy, iż problemy w Rosji i Ukrainie, gdzie LPP posiada dużą część aktywów przy problemach natury polityczno-gospodarczej uwydatnionej kursami walutowymi stanowią dodatkowy czynnik ryzyka. Dlatego też po ostatnich spadkach, które urealniły wycenę odzieżowej spółki zalecamy 'trzymaj' dla walorów LPP" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki w 2015 r. wyniesie 367,6 mln zł przy przychodach w wysokości 5 130,6 mln zł i EBITDA, 772,5 mln zł.