W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 21 zł. We wtorek ok. godz. 10.20 kurs wynosił 21,73 zł.

"Spodziewamy się, że w połowie 2016 roku nastąpi połączenie Cyfrowego Polsatu i Midasa. W naszych prognozach założyliśmy, że konsolidacja Midasa będzie neutralna dla przychodów i EBITDA spółki, założyliśmy natomiast finansowanie przejęcia długiem o wartości 1,4 mld PLN (EV Midasa) oraz CAPEX o 130 mln PLN w 2016 roku i 240 mln PLN w 2017 roku" - czytamy w raporcie.

Broker zwraca uwagę, że w styczniu 2016 roku spółka planuje zakończyć proces refinansowania zadłużenia, co pozwoli obniżyć efektywny koszt długu do 3,6% z 6,6% poprzednio i pozbyć się ryzyka kursowego. Roczne oszczędności odsetkowe z tytułu refinansowania spółka szacuje na około 380 mln zł.