„Kupujący uzasadnił złożone oświadczenie bezskutecznym upływem określonych w umowie terminów ustalenia cen dostaw na rok 2016 w drodze negocjacji, co uprawnia do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na dzień 31.12.2016 r." – czytamy w komunikacie.

Wskutek złożonego przez kupującego oświadczenia o wypowiedzeniu, umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu 31.12.2016 r., podano również.

„Spółka informuje, że wolumeny dostaw w okresie do dnia 31.12.2016 r. będą realizowane zgodnie z umową i w cenie wynikającej z formuły opartej na cenach dostaw w kraju, stosowanej w przypadku braku ustalenia ceny w drodze negocjacji" – czytamy dalej. 

W związku z powyższym wartość całej umowy wynosi obecnie 481 mln zł netto. Spadek wartości umowy uwzględnia skrócenie terminu obowiązywania umowy oraz niewykorzystanie przez odbiorcę zawartych w umowie opcji na dodatkowe wolumeny, zaznaczono również.

„W 2014 roku sprzedaż do EDF Paliwa odpowiadała za mniej niż 2% przychodów ze sprzedaży spółki. Po trzech kwartałach 2015 roku było to niecałe 4% sprzedaży ogółem. Umowa z EDF Paliwa nie ma więc dla LW Bogdanka znaczenia strategicznego. Oceniam, że roczny okres wypowiedzenia pozwoli nam na zastąpienie utraconych wolumenów, w przypadku jeśli nie doszłoby do zawarcia ponownej umowy z EDF Paliwa- choć jesteśmy otwarci na kontynuację rozmów z tym odbiorcą i szukanie porozumienia" – powiedział prezes Bogdanki Zbigniew Stopa, cytowany w oświadczeniu.

Zaznaczył, że warto przypomnieć, że od pierwszego kwartału 2017 roku (czyli w momencie kiedy wygasłaby umowa z EDF Paliwa) planowane jest wejście w życie umowy z Grupą Enea, na dostawy węgla do powstającego bloku 1075 MW. Przewidywany poziom dostaw do tego bloku to ok. 2 mln ton węgla rocznie.

LW Bogdanka miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.