Szacunkowa wartość umowy pozostała do realizacji w latach 2016 – 2017 wynosi 0,4 mld zł.

Z tytułu rozwiązania umowy, JSW nie przewiduje wystąpienia jakichkolwiek skutków finansowych po stronie spółek grupy kapitałowej JSW.