W 2016 roku spółka planuje kontynuowanie uzupełniania banku ziemi w Gdański i Warszawie, co ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie kontraktacji oraz liczby przekazań lokali klientom. Grupa chce zwiększać sprzedaż tak, aby w 2016 roku wyniosła ona nawet 2500 lokali – oczywiście pod warunkiem zachowania dotychczasowych tendencji rynkowych – co zapewni deweloperowi utrzymanie pozycji lidera rynku.

Perspektywy na 2016 rok są bardzo dobre – niskie stopy procentowe ułatwiają klientom pozyskiwanie korzystnych warunków finansowania zakupu nieruchomości. Trzeba pamiętać, że na polskim rynku deweloperskim nadal istnieje deficyt lokali mieszkaniowych, więc sektor powinien się dalej rozwijać. Z pewnością więc dużym wyzwaniem nie tylko dla nas, ale także dla całego sektora będzie sprostanie wciąż nienasyconemu zapotrzebowaniu na lokale mieszkaniowe w interesujących lokalizacjach i o różnym standardzie – dopasowanych do potrzeb poszczególnych grup odbiorców. Jestem jednak przekonany, że dzięki prężnemu rozwijaniu oferty oraz zróżnicowanemu portfolio również 2016 rok będzie dla nas pomyślny.

autor: Zbigniew Wojciech Okoński, prezes Robyg

Zobacz też inne opinie:
Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej  
Remigiusz Nowakowski, prezes Tauron Polska Energia  
Dariusz Blocher, prezes Budimeksu