Maciej Chmielowski z UOKiKu wyjaśnia, że w 2006 roku PKP Cargo wprowadziło regulacje, na podstawie których mogło odmówić podpisania umowy specjalnej z przedsiębiorcą, którego uznało za swojego konkurenta. Ta praktyka spółki uniemożliwiła rywalizację z nią przedsiębiorcom, którzy byli jej konkurentami.

Jest to druga decyzja UOKiKu w tej sprawie. Poprzednia, wydana w 2009 roku, została uchylona przez Sąd Najwyższy, który skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Głównym powodem było rozszerzenie przez Urząd zakresu postępowania w jego trakcie. UOKiK rozpatrzył sprawę w zakresie ograniczonym do pierwotnego zarzutu.

Decyzja Urzędu nie jest ostateczna i ukaranej spółce przysługuje prawo odwołania się do sądu. Firma już taki krok zapowiedziała. Na Twitterze PKP Cargo poinformowało, że w ocenie zarządu spółki decyzja UOKiKu jest bezpodstawna.

>>> Czytaj też: Większość sprawców ataków z Kolonii to imigranci. Niemcy zaczną wyrzucać uchodźców?