Jest profesorem nauk ekonomicznych od roku 2011, zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie w Białymstoku. W kadencji 2012-2016 pełni funkcję Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Jest także Pełnomocnikiem Rektora ds. współpracy z gospodarką, sieci naukowych i międzynarodowych.

Specjalizuje się w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw, handlu zagranicznym, makroekonomii, międzynarodowych stosunkach gospodarczych, mikroekonomii, przedsiębiorstwie na rynku międzynarodowym oraz polityce fiskalnej.

Rozprawa doktorska: Znaczenie efektywności gospodarowania w strategiach rozwoju rolnictwa, 09/12/1992, Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych. Uzyskany stopień: doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: ekonomia.

Rozprawa habilitacyjna: Polityka akcyzowa a rozwój przemysłu spirytusowego w Polsce w latach 90-tych, 22/12/2003, Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomiczny. Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: ekonomia.

W roku 2014 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi.

Profesor Henryk Jan Wnorowski poza swoją aktywnością naukową pełnił przez ponad 20 lat funkcję dyrektora handlowego oraz prezesa zarządu w jednym z największych przedsiębiorstw na Podlasiu – Polmosie Białystok.

>>> Czytaj też: Nowy skład RPP: PO proponuje kandydaturę Mateusza Szczurka