Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za koniecznością wsparcia dla Polaków za granicą. Poseł PO Wojciech Ziemniak podkreślał, że przepisy ułatwiające ubieganie się o Kartę są dobrym rozwiązaniem. Nowelizacja zawiera między innymi regulacje o pomocy finansowej, dostosowaniu do rynku pracy, o nauce języka polskiego. Jego zdaniem trzeba także doprecyzować możliwości budżetowe państwa.

Z kolei poseł klubu KUKIZ 15 Adam Andruszkiewicz ocenił, że trzeba zabezpieczyć możliwość odbierania karty. Osób nieprawnie ubiegających się o Kartę prawdopodobnie przybędzie, a są także przypadki niegodnego zachowania osób - to niepokojące uważa poseł Andruszkiewicz.

Poseł .Nowoczesnej Zbigniew Gryglas tłumaczył, że znowelizowana Karta Polaka pozwoli na przyjazd do kraju około 100 tys. osób. Zdaniem posła do Polski prawdopodobnie przyjadą głównie ludzie młodzi i w średnim wieku, bo - w jego opinii - właśnie takie osoby zdecydują się na osiedlenie.
Poseł PSL Mieczysław Kazimierz Baszko dodał, że projekt ustawy wywoła pozytywne zmiany społeczne.

W związku z kryzysem emigracyjnym Karta Polaka dobrze wpłynie na osiedlanie się rodaków, a to zostanie dobrze odebrane uważa Baszko.
Ustawa o Karcie Polaka funkcjonuje od 8 lat. Najwięcej wniosków o wydanie dokumentu napływa z Białousi i Ukrainy.