"Najbardziej poprawiły się wartości składowych dotyczących przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i finansowej gospodarstwa domowego (wzrost odpowiednio o 5,2 i 3,2 pkt proc.). Wyższe wartości odnotowano także dla ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 1,9 i 1,2 pkt proc.)." - czytamy w komunikacie.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 2,8 pkt proc. i ukształtował się na poziomie -10,9 pkt (i był wyższy o 5,6 pkt proc. niż przed rokiem).

"Wszystkie składowe wskaźnika osiągnęły wartości wyższe niż w poprzednim miesiącu. Największy wzrost odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 5,2 pkt proc.), jak również dla przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i zmiany poziomu bezrobocia (wzrost odpowiednio o 3,2 i 2,1 pkt proc.)." - czytamy również w komunikacie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone  jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 411 wywiadów w okresie 4-14 stycznia 2016 r. (w tym 72 metodą CATI). 

>>> Czytaj też: Gwałtowne odbicie na rynku ropy. Ceny poszły w górę o ponad 6 proc.