Magellan otrzymał dziś  list od Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (łącznie jako fundusze), w którym każdy z nich stwierdził, że pozyskanie wartościowego partnera strategicznego w osobie Banca Farmafactoring S.p.A. leży w interesie Magellan S.A.

"Jednocześnie fundusze stwierdziły, że cena za akcje emitenta zaproponowana w wezwaniu na sprzedaż akcji emitenta ogłoszonym w dniu 8 stycznia 2016 r. przez Mediona (dla którego podmiotem dominującym jest Banca Farmafactoring S.p.A.) nie odzwierciedla wartości godziwej akcji emitenta i w związku z tym każdy z funduszy z osobna oświadcza wobec Mediona i zobowiązuje się wobec pozostałych funduszy, że nie sprzeda akcji emitenta w wezwaniu po cenie 64 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie. 

W liście stwierdzono również, że fundusze nie podjęły względem siebie żadnych innych zobowiązań, w podano także.

W ub. tygodniu zarząd Magellana informował, że wezwanie na 100% akcji ogłoszone przez Medionę jest zgodne z interesem spółki i ma uzasadnienie biznesowe dla każdej ze stron, jednak zaproponowana cena 64 zł za akcję nie uwzględnia w sposób pełny potencjału wzrostu wartości spółki i nie odpowiada ona wartości godziwej spółki.

Na początku stycznia Magellan zawarł z Banca Farmafactoring umowę, zgodnie z którą włoski inwestor zobowiązał się do ogłoszenia wezwania - samodzielnie lub przez podmiot zależny - do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Magellana.

Wezwanie będzie zależne jedynie od spełnienia określonych warunków zawieszających m.in. otrzymanie przez inwestora zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, otrzymanie zgody Banku Włoch (wł. Banca d'Italia), podjęcie przez zwyczajne walne zgromadzenie emitenta uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 przeznaczającej cały zysk na kapitał zapasowy (brak wypłaty dywidendy).

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 jest notowany na GPW