W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 4,49 zł. W środę za akcję spółki płacono 4,68 zł.

"Mamy silnie pesymistyczne nastawienie do segmentu wydobywczego PGNiG. Ostatnie spadki cen ropy i gazu są wyraźnym sygnałem możliwego pogorszenia wyników tego segmentu w 2016 roku. Zalecamy inwestorom pogłębioną analizę zdolności segmentu wydobywczego do generowania EBITDA, by byli w stanie ocenić całościowo przyszłą EBITDA spółki" - czytamy w raporcie.

Prognoza brokera dla sprzedaży usług geologicznych i wydobywczych w 2015 roku spadła do ok. 370 mln zł z ok. 900-950 mln zł raportowanych w latach 2012-2013. 

"Uważamy, że w 2016 w najlepszym wypadku spółka osiągnie sprzedaż na poziomie ubiegłorocznym. Nawet, jeśli w 2017-2018 przychody z  usług geologicznych i wydobywczych się lekko wzrosną do 0,5 mld zł, w naszej ocenie nie wrócą na wysoki poziom z 2012-2013. Uważamy, że spadek rentowności nie jest zjawiskiem przejściowym" - czytamy dalej.