"Podtrzymanie ratingu odzwierciedla finansową elastyczność PGNiG, posiadaną dzięki silnemu bilansowi, który pozwala mu przetrwać przedłużający się okres niskich cen ropy naftowej i gazu oraz utrzymać profil zgodny z wytycznymi Moody's dla ratingu Baa3" - czytamy w komunikacie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą.