Doświadczenia innych państw pokazują, że tego rodzaju zasiłek na dziecko – zwłaszcza w przypadku osób o niskich dochodach i kwalifikacjach – może skutkować osłabieniem motywacji do pracy.

Program ten będzie realizowany kosztem inwestycji w polskiej gospodarce, ponieważ źródłem jego finansowania będą podatki płacone przez przedsiębiorstwa – tak o rządowym programie „Rodzina 500 plus” mówi Jeremi Mordasewicz, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan.