"W opinii zarządu, wezwanie jest zgodne z interesem spółki oraz ma uzasadnienie biznesowe dla spółki oraz wzywającego i IK Investment Partners. Zarząd spółki postrzega IK Investment Partners jako wartościowego partnera strategicznego, który mógłby wspierać rozwój spółki w przyszłości. Zarząd spółki wierzy, że w przypadku dojścia do skutku transakcji nabycia akcji w ramach wezwania, Ferro wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim oraz będzie mógł skuteczniej i efektywniej realizować strategię ekspansji" - czytamy w komunikacie.

Na ocenę zarządu Ferro w tym zakresie szczególnie wpłynęła inwestycja IK Investment Partners w Hansa Metallwerke AG, lidera na rynku artykułów instalacyjno-sanitarnych w Niemczech i Austrii. Przez prawie trzy lata IK Investment Partners, wspólnie z zarządem tej spółki, znacząco zwiększył jej pozycję na rynkach zagranicznych oraz poprawił jej pozycję konkurencyjną poprzez restrukturyzację portfela produktów i optymalizację kosztów produkcyjnych i materiałowych, wskazano.

"W opinii zarządu, nie istnieją podstawy dla stwierdzenia, że wezwanie będzie mieć negatywny wpływ na zatrudnienie w spółce" - czytamy dalej.

Cena oferowana w wezwaniu wynosi 10,5 zł. Zgodnie z opinią dla zarządu Ferro sporządzoną przez Trigon, cena ta nie odpowiada wartości godziwej spółki.

"Po zapoznaniu się z opinią o cenie akcji sporządzoną przez Trigon zarząd stwierdza, że zaproponowana cena nie uwzględnia w sposób pełny potencjału wzrostu wartości spółki, uwzględniając więc długoterminowy okres inwestycyjny, nie odpowiada ona wartości godziwej spółki" - napisano w materiale.

Reklama

>>> Czytaj też: Przejęcie spółki Ferro. IK Investment Partners złożyło wniosek do UOKiK

Na początku lutego IK Investment Partners ogłosił - poprzez spółkę zależną Palmyra - wezwanie na 100% akcji Ferro po 10,5 zł za akcję.

Warunkiem realizacji wezwania jest złożenie zapisów na co najmniej 80% wszystkich akcji. Realizacja wezwania wymaga także uzyskania zgody właściwych organów antymonopolowych w Polsce, Rumunii i na Ukrainie na nabycie akcji.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producent i dystrybutor techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Spółka jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich firm - producenta armatury przepływowej, spółki Caleffi oraz La Torre. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od kwietnia 2010 r.