"Rada nadzorcza na wniosek zarządu podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto wygenerowanego za 2015 rok w wysokości 0,90 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe spółki za 2015 r.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.