Prairie Mining Limited odnotowało 6,92 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II poł. 2015 r. wobec 1,07 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka wskazała, że do zwiększenia się straty netto przyczyniły się m.in. wydatki na poszukiwanie i wycenę w wysokości 2,36 mln USD oraz na rozwój biznesu w wysokości 954,18 tys. USD.

Strata przed opodatkowaniem wyniosła 6,92 mln USD wobec 3,34 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 113,95 tys. USD w I poł. 2015 r. wobec 23,26 tys. USD rok wcześniej.

Prairie Mining Limited jest spółką eksploracyjno-wydobywczą realizującą projekt w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Spółka zakończyła program rozpoznawczy, a dokumentacja geologiczna sporządzona przez spółkę została zatwierdzona przez Ministra Środowiska. Tym samym Prairie uzyskała pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW we wrześniu 2015 r.