Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 41,5% r/r do 409,6 mln zł w lutym 2016 r., podała spółka. Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 30,9% r/r do 328,9 mln zł w lutym. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 35,5% r/r do 239,8 mln zł, poinformowano w komunikacie. Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż o 51,6% r/r, osiągając przychody w wysokości 144,9 mln zł. Największy wzrost miały spółki w Słowenii (192,2% r/r), we Włoszech (89,5%) i na Węgrzech (81,6%). Największe przychody ze sprzedaży spośród zagranicznych dystrybutorów miała w lutym Inter Cars Romania – 37,8 mln zł.

Altus TFI, Raiffeisen TFI

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło umowę z Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na podstawie której Altus przekaże nieodpłatnie do Raiffeisen TFI zarządzanie dwoma funduszami: FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Subfundusz Raiffeisen SFIO Globalnych Możliwości, Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania oraz Subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych, podał Altus.

Es-System

Reklama

Według wstępnych szacunków grupa kapitałowa Es-System osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 184 ml zł w 2015 r., co oznacza wzrost o 9% r/r oraz zysk netto wysokości ok. 8,4 mln zł, tj. o 36% wyższy w skali roku, podała spółka. >>>>

Mennica Polska

Mennica Polska zakończyła proces weryfikacji wartości godziwej posiadanych aktywów i zdecydowała o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku w odpisów na spółkę zależną - Metale Szlachetne jako korektę błędu lat poprzednich, podała spółka. >>>>

LC Corp

LC Corp odnotował 108,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 76,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Prairie Mining Limited

Wstępne studium wykonalności (Pre-Feasibility Study) Lublin Coal Project, należącego do spółki wydobywczej Prairie Mining, potwierdza żywotność techniczną i solidną ekonomię tego projektu przy zakładanym capex na poziomie 558 mln USD i średnim poziomie EBITDA 348 mln USD, wynika z komunikatu spółki. "Średnie operacyjne koszty gotówkowe na poziomie 25 USD za tonę pozycjonują projekt jako dostawcę węgla na kluczowe rynki o najniższych parametrach kosztowych. Średnia EBITDA 348 mln USD daje potencjał wysokich przepływów gotówkowych. Roczna produkcja ma wynosić 6,34 mln ton. Żywotność kopalni oszacowano na 24 lata, a rezerwy na 139,1 mln ton" - czytamy w komunikacie.

Prairie Mining Limited (PML) planuje złożyć wniosek o koncesję wydobywczą dla Lublin Coal Project w I kwartale 2017 r. i rozpocząć budowę kopalni w 2018 r., poinformował Artur Kluczny, wiceprezes PD Co - polskiej spółki zależnej PML.>>>>

Parcel Technik

Parcel Technik sfinalizował dwa przejęcia - Cerromachin i Inpost Finance SaRL - za łącznie 14,7 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Sfinalizowane przejęcia pozwolą firmie skoncentrować się na szybkim wprowadzeniu "skrytkomatów" na wybrane rynki. >>>>

Ronson

Ronson Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w III etapie inwestycji Młody Grunwald przy zbiegu ulic Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej w Poznaniu. Do oferty trafi 108 mieszkań o powierzchniach 33-129 m2, poinformowała spółka. "Trzeci etap obejmie pełen wachlarz mieszkań od kawalerek po mieszkania pięciopokojowe o bardzo atrakcyjnych rozkładach, w tym przede wszystkim cieszące się największym zainteresowaniem lokale do 50 m2. Osoby, które zdecydują się sfinansować zakup kredytem, będą mogły skorzystać z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Fabryka Konstrukcji Drewnianych zakończyła subskrypcję obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 7 mln zł, podała spółka. Firma zdecydowała również o wcześniejszym wykupie wszystkich 3 tys. obligacji serii C o wartości nominalnej 3 mln zł, podano w odrębnym komunikacie. "Została podjęta uchwała […] w sprawie przydziału 7 obligacji serii G. Obligacje serii G o wartości nominalnej 1 000 000,00 zł każda. […] Zapisy na obligacje serii G zostały złożone przez 1 osobę, w tym 0 osób fizycznych i 1 osoba prawna" - czytamy w komunikacie.

Archicom

Archicom wprowadził do sprzedaży 152 mieszkania na osiedlu Księżno przy ul. Opolskiej we Wrocławiu, podała spółka. Docelowo - do 2019 r. - całe osiedle ma składać się z ok. 390 mieszkań. "Pierwszy etap, który powstanie do IV kwartału 2017 r., będzie składał się z pięciu kameralnych budynków ze 152 lokalami. Mieszkania kwalifikują się do dopłat rządowego programu MdM, które mogą wynieść aż 93 tys. zł. Docelowo w 2019 r. osiedle urośnie do 11 kameralnych budynków z ok. 390 mieszkaniami" - czytamy w komunikacie.

Stalprofil

Zarząd Stalprofilu wnioskuje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 700 000,00 zł z zysku za 2015 r. tj. 0,04 zł na akcję, podał Stalprofil. >>>>

Vantage Development

Vantage Development wybuduje kameralny budynek mieszkaniowy na działce kupionej za 11,5 mln zł od wrocławskiego MPK. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu zabudowę wielorodzinną z małymi lokalami handlowo-usługowo-gastronomicznymi na parterze budynku, poinformowała spółka. "Trwają prace nad ostateczną koncepcją projektu" - powiedział dyrektor działu rozwoju i komercjalizacji Henryk Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

Atal

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla inwestycji Dmowskiego 19. Osiedle znajduje się na Kępie Mieszczańskiej tuż przy Odrze, w niedalekiej odległości od wrocławskiego Rynku, poinformowała spółka. "Do tej pory nabywców znalazło 111 z 173 lokali, a kolejnych 6 zostało objętych rezerwacją. Cena brutto m2 wynosi 6,1 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Ursus

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - Ursus zawarł ze spółką wchodzącą w skład grupy Iran Tractor Manufacturing Company (ITMCO), umowę na dostawy elementów do montażu ciągników o wartości ponad 5 mln USD, poinformowała spółka. >>>>