Zysk operacyjny wyniósł 49,06 mln zł wobec 23,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 275,43 mln zł w 2015 r. wobec 1 509,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 29,19 mln zł wobec 53,72 mln zł zysku rok wcześniej.

"W najbliższych latach napływ nowych funduszy unijnych będzie najsilniejszym bodźcem dla poprawy kondycji przedsiębiorstw sektora budowlanego. [...] Obecnie już zauważamy ożywienie w branży, która czeka na największe inwestycje. [...] Wybrane potrzeby infrastrukturalne do 2020 roku wynoszą ok. 310 mld zł. Na tę kwotę składają się przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę drogową - budowa dróg ekspresowych i autostrad. Kolejne równie wysokie inwestycje czekają nas w infrastrukturze energetycznej, fundusze przeznaczone na ten cel wyniosą 115 mld zł. Upatrujemy w tym swoje duże szanse" - napisał prezes Andrzej Goławski w liście do akcjonariuszy.

>>> Czytaj też: Mostostal Zabrze oczekuje poprawy marży i przychodów w 2016 r.

Reklama

"Potencjał Mostostalu Warszawa i spółek z grupy kapitałowej jest unikalny w skali kraju. Jesteśmy w stanie samodzielnie realizować tak szeroki i skomplikowany zakres prac jak w ramach budowy bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Po zakończeniu tej inwestycji MW będzie mieć doświadczenie pozwalające konkurować na rynkach zagranicznych, gdzie chcemy je efektywnie wykorzystać" - dodał prezes.

W jego ocenie, kolejnictwo, linie przesyłowe gazu i energii, drogownictwo, hydrotechnika to obszary które w najbliższych 5 latach będą dźwignią rozwoju polskiej infrastruktury i będą "ogromną szansą dla dalszego rozwoju Mostostalu Warszawa".

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 roku.