Główny akcjonariusz OEX proponuje Jerzego Motz na nowego prezesa grupyWarszawa, 06.04.2016 (ISBnews) - Główny akcjonariusz OEX - Neo Investment - zaproponuje radzie nadzorczej kandydaturę Jerzego Motz (obecnie pełniącego funkcję przewodniczącego rady nadzorczej) na stanowisko prezesa, podała spółka.

"W przypadku akceptacji kandydatury Jerzego Motz na stanowisko prezesa spółki, rada nadzorcza emitenta zaproponuje obecnemu prezesowi zarządu Rafałowi Stempniewiczowi pełnienie funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za segment zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej" - czytamy w komunikacie.

Jerzy Motz planuje złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej w takim terminie, aby zagwarantować radzie niezakłóconą pracę w pełnym składzie do czasu zaopiniowania przez radę dokumentów, będących przedmiotem obrad najbliższego walnego zgromadzenia, podano również.

Jednocześnie na najbliższym walnym zgromadzeniu zostanie przedstawiona pod głosowanie uchwała w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej w celu uzupełnienia składu rady, przy czym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko przez Neo Investment będzie Piotr Beaupre - współzałożyciel, jeden z głównych akcjonariuszy i partner zarządzający Neo Investment, zaznaczono w informacji.

"Wskazane powyżej zamierzenia dokonania zmian w składzie zarządu są efektem realizowanej polityki dywersyfikacji biznesu i koniecznością odzwierciedlenia w składzie zarządu przyjętego modelu zarządzania Grupą OEX" – czytamy dalej.

Obecnie działalność OEX, po zmianach dokonanych na przełomie 2015 i 2016 roku, koncentruje się na strategicznym i finansowym zarządzaniu Grupą OEX i spółkami zależnymi, poprzez które realizowane są cele operacyjne, jak również na określaniu i realizacji polityki w zakresie inwestycji i nowych inicjatyw biznesowych.

"Obecny prezes zarządu Rafał Stempniewicz odpowiedzialny za dotychczasowe wieloletnie sukcesy spółki, będzie nadal, jako członek zarządu emitenta, odpowiadał za rozwój segmentu zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej. Działalność operacyjną w tym właśnie segmencie prowadzi spółka zależna Tell Sp. z o.o., w której Rafał Stempniewicz piastuje jednocześnie funkcję prezesa zarządu" – wskazano w komunikacie.

Natomiast zamiar powierzenia funkcji prezesa Jerzemu Motz wynika z chęci wzmocnienia zarządu poprzez wykorzystanie rozległego doświadczenia biznesowego i kompetencji w zakresie zarządzania strategicznego oraz działalności inwestycyjnej, w tym w obszarach stanowiących obecnie trzon działalności obu nowych, dynamicznie rozwijających się segmentów w strukturze Grupy OEX, tj. Wsparcia sprzedaży i E-biznesu, podsumowano w komunikacie.

Grupa OEX (wcześniej Grupa Tell) to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)