Najwięcej propozycji praktyk i staży pojawia się w branżach: produkcja dóbr szybkozbywalnych (FMCG), bankowość, finanse i ubezpieczenia oraz handel i sprzedaż.