"Kontrakty zawarte z naszymi klientami ponownie wskazują na pełne wykorzystanie mocy wytwórczych, które pozostają niezmienne. Dlatego spodziewamy się uzyskać wyniki finansowe na poziomie korespondującym do poprzednich dwóch lat. Czynnik, który trudno obecnie przewidzieć, to cena polimerów - spowodowała ona znaczną zmienność wyników kwartalnych w ub.r. Opierając się na obecnych prognozach, ustanawiamy cel dotyczący EBITDA na ten rok w zakresie od 43 mln euro do 49 mln euro" - napisał Řezáč w liście do akcjonariuszy.

W połowie marca Pegas podał, że prognozuje wypracowanie 43-49 mln euro zysku EBITDA w tym roku (wobec 44,3 mln euro w ub.r.).

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)