Zysk operacyjny wyniósł 0,88 mln zł wobec 1,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 50,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 0,61 mln zł wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa [...] wypracowała 62 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2016 r., co oznacza wzrost na poziomie 23% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w I kwartale 2016 r. wyniósł 883 tys. zł, skonsolidowana EBITDA – 1,4 mln zł, a skonsolidowany zysk netto – 729 tys. zł. [...] Grupa Awbud - w wyniku polepszającego się portfela zamówień – ustabilizowała poziom marży brutto ze sprzedaży. W I kwartale 2016 r. wyniosła ona 6,9% i była wyższa w porównaniu do marży osiągniętej przez spółkę w całym 2015 r. (6,5%)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w 6 obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW.

(ISBnews)