"Próg dojścia emisji do skutku wynosi 2 500 obligacji. Pod warunkiem dojścia emisji do skutku jej wielkość będzie wynosić od 2.500 do 4.500 obligacji" - czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 000 zł za jedną obligację, podano także.

"Obligacje będą podlegały wykupowi w pierwszym dniu roboczym po 30 miesiącach od dnia przydziału, a emitent ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji, w pierwszym dniu roboczym po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału" - czytamy w komunikacie.

W warunkach emisji zawarto również prawo obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji i określono oprocentowanie obligacji na 7,5% w skali roku.

"Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz administratora zastawu na prawach ochronnych do znaków towarowych pod marką 'Wars' przysługujących spółce. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej co najmniej 170 % wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych obligacji serii AG i AG 1 łącznie (w razie dojścia do skutku tej drugiej emisji)" - czytamy dalej.

Znaki towarowe zostały poddane wycenie biegłego. Według tej wyceny grupa znaków towarowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia obligacji została wyceniona na kwotę 11,35 mln zł, podano także.

Spółka poinformowała również, że wartość jej zobowiązań na koniec I kwartału 2016 roku wynosiła 37,45 mln zł.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W portfolio spółki znajdują się m.in. marki: Miraculum, Tanita, Pani Walewska, Chopin, Brutal i Wars. W lutym 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)


Reklama