Zysk operacyjny wyniósł 20,05 mln zł wobec 29,6 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,45 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 21,23 mln zł rok wcześniej.

"Na tak wyraźną poprawę wyników w omawianym okresie wpływ miała głównie transakcja związana ze sprzedażą inwestycji Aviator w Mielcu. W grudniu 2015 roku Progress V, spółka zależna Rank Progress, podpisała z Pergranso umowę sprzedaży ww. nieruchomości, wraz z infrastrukturą techniczną i prawami oraz opracowaniami do dokumentacji projektowej inwestycji za 67,34 mln zł netto. Wpływ ten transakcji na wyniki w omawianym okresie wyniósł 16,33 mln zł" - podała spółka w sprawozdaniu finansowym.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 12,29 mln zł wobec 12,2 mln zł straty rok wcześniej.

"Aktualnie zarząd spółki koncentruje się na intensywnych negocjacjach w sprawie refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji serii D, których termin zapadalności przypada na 14 czerwca 2016 roku. Biorąc między innymi pod uwagę wartość posiadanych w Grupie aktywów Zarząd jest przekonany, że prowadzone obecnie rozmowy z instytucjami rynku finansowego przyniosą pozytywne rezultaty" - czytamy dalej.

Aktualne portfolio obiektów w posiadaniu spółki obejmuje 7 galerii handlowych (Legnica, Chojnice, Świdnica, Oleśnica, Jelenia Góra, Krosno, Grudziądz) oraz bank ziemi o powierzchni ponad 60 ha i wartości około 215 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych. Wartość netto posiadanych aktywów na koniec 2015 roku przekracza kwotę 330 mln zł, podano także.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Do głównych inwestycji realizowanych przez grupę należą wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, parki handlowe oraz galerie handlowe ulokowane w średniej wielkości miastach. Od 2013 roku Rank Progress zajmuje się również projektami deweloperskimi z zakresu gospodarowania odpadami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)