Kwotę 1,32 przeznaczono na kapitał zapasowy a kwotę 6 mln zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na realizację inwestycji spółki.

Dniem ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie 23 maja 2016 r. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 7 czerwca 2016 r., podano.

"W związku z połączeniem w dniu 1 lutego 2016 r. Tensis Sp. z o.o. z PCC Exol S.A. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki PCC Exol S.A. podjęło uchwałę, iż zysk netto spółki Tensis Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 214 363,68 zł zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych spółki Tensis Sp. z o.o." - czytamy także w komunikacie.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o przeznaczeniu 1,72 mln zł z zysku netto za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę 0,01 zł na akcję.

W 2015 r. PCC Exol odnotował 14,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4,03 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 14,22 mln zł wobec 3,27 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Srodkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada około 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)