"Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 6 czerwca 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 20 czerwca 2016 r., zaś liczba akcji objętych dywidendą: 19 821 404, podano także.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 2011 r.

(ISBnews)