"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Pekaes spółka akcyjna z siedzibą w Błoniu [...] po rozpatrzeniu wniosku zarządu i opinii rady nadzorczej, postanawia przeznaczyć cały zysk netto spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie.

Pekaes odnotował 20,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,46 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 25,83 mln zł wobec 17,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Od 2004 akcje spółki są notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 706 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)