Powodem zwolnień grupowych jest trudna sytuacja na rynku producentów maszyn i urządzeń górnictwa oraz związana z nią konieczność cięcia kosztów, podała spółka.

Zwolnienia grupowe mogą przynieść oszczędności rzędu ok. 4 mln zł rocznie, a pierwsze efekty mogą być widoczne jesienią.

"Trudna sytuacja Tagoru i Grupy Kopex, ograniczenie bieżącego finansowania działalności oraz spadek ilości zamówień na podstawowym dla spółki rynku obudów ścianowych w Polsce zmusza nas do podjęcia tego trudnego kroku. Redukcja zatrudnienia jest elementem szerokiego i głębokiego procesu restrukturyzacji, którego celem jest poprawa efektywności operacyjnej i racjonalizacja kosztów" - poinformował prezes Tagoru Jarosław Obrzud, cytowany w komunikacie.

"Zgodnie z propozycją zarządu, rozpoczęte w czerwcu zwolnienia obejmą 120 pracowników wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w spółce. Przy doborze pracowników do zwolnienia brane będą pod uwagę m.in. takie czynniki, jak posiadane kwalifikacje, jakość świadczonej pracy i ocena bezpośrednich przełożonych. Pracodawca weźmie również pod uwagę aspekty społeczne. Zwalnianym pracownikom pracodawca zapewni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poza okresem wypowiedzenia odprawy zależne od stażu pracy" - podano w komunikacie.

"Działania podejmowane przez zarząd Tagor S.A. są jednym z elementów wdrażanego szerokiego programu restrukturyzacji Grupy Kopex, który ma ją dostosować do obecnej sytuacji i wymagań rynku" - wskazał prezes Kopeksu Dariusz Pietyszuk, także cytowany w komunikacie.

Zwolnienia grupowe w FMiU Tagor to kolejny tego typu proces w spółkach należących do Grupy Kopex.

"W kwietniu rozpoczęła się restrukturyzacja zatrudnienia w spółce Kopex Machinery, w której zatrudnienie zostanie zredukowane o 305 etatów. O 33 osoby zmniejszy się liczba pracowników w spółce Kopex-Eko" - podano także.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1 093,68 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)