"Zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku Skarbu Państwa, umieszczenie w porządku obrad powyższego punktu wynika z kompetencji walnego zgromadzenia do odwoływania i powoływania członków rady nadzorczej spółki i ma na celu wzmocnienie sprawowanego przez radę nadzorczą nadzoru nad działalnością spółki" - czytamy w komunikacie.

Podczas walnego akcjonariusze GPW zdecydują także m.in. o wypłacie 2,36 zł dywidendy na akcję.

Skarb Państwa ma akcje, reprezentujące 35% udziału w kapitale zakładowym GPW.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)