W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2016 roku wyniosła około 219,6 mln zł i była wyższa o około 15,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w maju 2016 roku przez Grupę Kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

- przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 31,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2015 roku o około 17,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 122,6 mln zł i była wyższa o około 19,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

- przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 20,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2015 roku o około 14,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2016 roku w tym segmencie wyniosła około 81,9 mln zł i była wyższa o około 18,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula podała też, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec maja 2016 roku wyniosła 28,3 tys. m2 i była wyższa o 7,3% od powierzchni sprzedaży detalicznej w maju 2015 roku.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. W 2015 r. spółka miała 517,69 mln zł przychodów wobec 443,39 mln zł rok wcześniej.

(ISBnews)