Miraculum prowadzi rozmowy z obligatariuszem - Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (WSP) - w sprawie obniżenia ponoszonych przez spółkę kosztów finansowych obligacji, podała spółka. WSP nie wyklucza zamiany części obligacji na akcje.

Rozmowy z WSP dotyczą obligacji serii AD1 i AD2, wyemitowanych przez Miraculum odpowiednio 29 kwietnia 2015 roku i 2 lipca 2015 roku, o łącznej wartości 5 mln zł.

"WSP nie wyklucza zamiany całości lub części obligacji serii AD2 na akcje spółki. W tym celu spółka i WSP uzgodniły zmiany warunków emisji obligacji serii AD2" - czytamy w komunikacie.

Po zmianie warunków emisji oświadczenie o zamianie obligacji na akcje może być złożone w każdym czasie, aż do dnia wykupu obligacji. Liczba akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację stanowi zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej obligacji oraz ceny zamiany, z następującym zastrzeżeniem.

Po zmianie warunków emisji i wartości nominalnej akcji spółki maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich obligacji na akcje wyniesie 3 mln zł, a w zamian za wszystkie obligacje może być wydanych maksymalnie 1 mln akcji, podała spółka.

"Celem, jaki postawił sobie zarząd Miraculum na 2016 rok jest uśrednienie kosztów finansowych związanych z wszystkimi wyemitowanymi przez spółkę obligacjami do poziomu nie wyższego niż 8% wartości obligacji w skali roku" - napisano także w komunikacie.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W portfolio spółki znajdują się m.in. marki: Miraculum, Tanita, Pani Walewska, Chopin, Brutal i Wars. W lutym 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

Reklama